Welke duurzame energiebronnen zijn er?

In deze blog gaan we in op duurzame energiebronnen. Allereerst benoemen we wanneer en waarom een energiebron duurzaam is. Een bron wordt duurzaam genoemd wanneer deze nooit raakt uitgeput. Een belangrijk aspect hierbij is de mate waarin de energiebron grondstoffen nodig heeft om energie te kunnen leveren.

Ook is de mate van CO2 uitstoot en de gevolgen hiervan voor de klimaatverandering van belang om iets duurzaam te kunnen noemen.

Steeds meer energieleveranciers en bedrijven stappen over van fosiele brandstoffen (gas, olie en kolen) naar duurzame vormen van energie. Deze nieuwe manier van denken en handelen wordt ook wel de energietransitie genoemd.

De meest gebruikte vorm van duurzame energie in Nederland komt uit natuurlijke bronnen. Hieronder de 3 meest voorkomende duurzame energiebronnen in Nederland:


Wind

Bij windenergie wordt er energie opgewekt uit de bewegingsenergie van wind. Hoe harder het waait, des te hoger is de bewegingsenergie. Door middel van een windturbine of windmolen wordt deze bewegingsenergie omgezet in een bruikbare vorm zoals elektriciteit. Doordat wind nooit op raakt is dit een duurzame energiebron. Van belang hierbij is dat bij de productie van een windmolen of -turbine gestuurd wordt op het minimaliseren van verspilling van grondstoffen en uitstoot van CO2.

Ons land is erg geschikt voor het opwekken van energie uit wind. Met name langs de kustlijn is doorgaans voldoende windkracht om duurzame energie op te wekken.


Zon

Bij zonne-energie wordt zonlicht en warmte omgezet in een bruikbare vorm van elektriciteit. Dit gebeurd aan de hand van zonnepanelen of een zonneboiler. Met een zonneboiler kun je zonnewarmte opvangen en hiermee kleine ruimten of cv-water verwarmen. Zonnepanelen zetten licht om in electriciteit.

Dit proces heet een fotovoltaïsche reactie : daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche (in Engels photo voltaic), of PV-systemen. Op onbewolkte dagen werken zonneboilers en zonnepanelen het beste. Op bewolkte dagen loopt de opbrengst al snel terug. Ons land is heel geschikt voor zonne energie. Lees meer over de terugverdientijd van zonnepanelen in de vorige blog.


Aardwarmte

Bij aardwarmte wordt er energie gewonnen uit de warmte van aarde, vandaar ook wel de term geothermie. Energie wordt gewonnen door het temperatuurverschil te benutten tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtekamers. Door de temperatuurverschillen kan aardwarmte direct gebruikt worden om te verwarmen en te koelen.

Een veelgebruikte instrumenten in Nederland hiervoor zijn de warmtepomp en de Warmte-kou-opslag.

Lees meer over de werking van een warmtepomp in de vorige blog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *